• Portal Root

 • Dokuman Root
 • Her Şeyi Çalan Banka |.apk Tehlikesi
 • Bilgisayar ın Öteki Yüzü - HABERCİ
 • Quantum Bilgisayarı Nedir?
 • FortiGate-VM Product Demo
 • Exchange Server 2013
 • Windows Server 2016 TP5
 • Dinamik Derleme | AR-GE Grup
 • Azure Üzerinden Windows Server Kurulumu
 • Hyper-V Sanal Ağ Konfigürasyonu
 • Linux APT Paket Yönetimi
 • Saldırı Yöntemleri ve Güvenlik Önlemleri
 • Nexus Netflow
 • Windows Server Active Directory
 • Windows Server Hyper-V
 • Mehmetçiğin teknolojik gözü Havelsan
 • Sıvı soğutmalı İlk Dizüstü Asus ROG GX700
 • Windows Server Nano
 • Cisco Port Güvenliği
 • Server 2008 to 2012 Active Directory Migration
 • Microsoft Azure Nedir ?
 • Windows 10 BitLocker özelliğini devreye alma
 • Android ve Win8 Asus Transformer da
 • USB 3.0 ın Aktarım Hızı 10GB/s ye Çıkacak
 • Uzaktan Şarj / Wireless Charging | HD2
 • Network Policy and Access Services - HD2
 • IP Tabanlı Kameralarda Zafiyet Analizi
 • Beklenen Güncelleme Geldi! | HD2
 • Panasonic ten Görsel Şölen | HD2
 • Mobil Teknoloji Gücünü Doğadan Alacak | HD2
 • Devden Çılgın Proje | HD-2


 •   Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


  SAP R/3 - Genel Tanıtım
  Detaylı Ara

  Ekleyen: R@1D3R


   

  SAP R/3 Modülleri

  Ent_Model

   

  FI - Mali Muhasebe (Financial Accounting)

  CO - Maliyet Muhasebesi ve Kontrol (Controlling)

  TR - Nakit Yönetimi (Treasury)

  IM - Yatırım Yönetimi (Investment Management)

  PP - Üretim Planlama (Production Planning)

  MM - Malzeme Yönetimi (Materials Management)

  SD - Satış ve Dağıtım (Sales and Distribution)

  QM - Kalite Yönetimi (Quality Management)

  WM - Depo Yönetimi (Warehouse Management)

  PM - Bakım ve Onarım (Plant Maintenance)

  CS - Müşteri Servisi (Customer Service)

  PS - Proje Yönetimi (Project System)

  HR - İnsan Kaynakları (Human Resources)

   

  FI - Mali Muhasebe
  Mali Muhasebe Modülü diğer tüm SAP R/3 sistemleri ile eş zamanlı entegrasyona sahip bir uygulamadır. Firmanızın iştigal konusu ne olursa olsun parametrik yapısı sayesinde tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek ve ileride oluşabilecek ihtiyaçlarınızı da karşılıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Konvansiyonel anlamda bir muhasebe sitemi olmanın çok ötesinde bir çok yeni yaklaşımı içinde, standart fonksiyonlar olarak kullanıma sunmaktadır. Lokal olarak Türkiye’de kullanılabilirliği ve mevzuata uygunluğu bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenmiş ve kabul edilmiştir. Gerçek anlamda bir ERP sistemi üzerinde çalışan, Türkiye’deki en yüksek kurulum sayısına sahip muhasebe uygulamasıdır.


  Temel Fonksiyonalite


  1. FI-GL (General Ledger)
  2. FI-AP (Accounts Payable)
  3. FI-AR (Accounts Receivable)
  4. FI-AA (Asset Accounting)
  5. Legal Consolidation
  6. Special ledgers
  7. Funds Management
  8. Travel Management

  : Genel Muhasebe
  : Satıcılar Muhasebesi
  : Müşteriler Muhasebesi
  : Sabit Kıymetler muhasebesi
  : Konsalidasyon
  : Özel Defterler
  : Bütçe Yönetimi
  : Seyahat Masrafları Yönetimi

  Bu temel fonksiyonalite kapsamında uygulamanın bazı üstünlükleri aşağıdaki şekilde sayılabilir ;

  • Gerçek Zamanlı Entegrasyon
  • Yerel Mevzuata Uygunluk
  • Çok para birimli muhasebe (TRL ve iki ek para birimi ile aynı anda)
  • Enflasyon Muhasebesi
  • Geniş raporlama olanakları
  • Onaylanmış yerelleştirme
  • Yalın ve kullanımı kolay muhasebe sistemi
  • Mali tablo analizleri ve Yasal raporlar
  • Esnek ve isteğe bağlı geliştirlebilir raporlama araçları
  • Kur Farkları, Reeskont, Faiz Hesaplamaları, Mutabakat Programları, Kapanış işlemleri gibi birçok otomatik proses
  • Üstün denetleme olanakları
  • Ayrıntılı ve her ihtiyaca cevap verebilecek yetkilendirme
  • Tüm iş süreçlerini kapsayabilecek önceden denenmiş senaryolar
  • DENENMİŞ ve ONAYLANMIŞ bir muhasebe uygulaması

  CO - Controlling
  Şirketler finansal tablolar ile hissedarlara çeşitli analiz araçları sunarlarken kendi yöneticilerine karar verme süreçlerinde yardımcı olacak çeşitli raporlar üretmek ister bunun en kolay yolu ise SAP R/3 gibi entegre çalışan bir kurumsal kaynak planlaması paketinin ilgili modülünü kullanmaktır.
  CO (Controlling) modülü yönetime karar verme ve iş analizi süreçleri için gerekli olan operasyonel bilgileri toplamak için çeşitli araçlar sunar ayrıca iş süreçlerinin analizi, koordinasyonu ve optimizasyonunu kolaylaştırır. Fiili veriler ile planlanan değerlerin karşılaştırılması da bu modül dahilinde incelenmektedir.
  Genel Gider Kontrolü (CO-OM), Ürün Maliyetlendirme (CO-PC), Karlılık Analizi (CO-PA) en önemli CO bileşenleridir.

  R/3 CO Bileşeni etkin bir kontrol için gerekli tüm fonkisyonlara sahiptir.

  CO-PA (Karlılık Analizi) ve EC-PCA (Kar Merkezi Muhasebesi) gelirlerin ve karın farklı yöntemlerle (ürün grubu, müşteri vb.) analiz edilmesi ve hangi satış kanallarının ya da hangi ürün gruplarının ya da hangi satış kanallarında hangi ürün gruplarının ne kadar karlı olduğunu belirlemek ya da işletme içindeki bir bölümün karlılığını belirlemek için kullanılı.

  CO-OM (Genel Gider Kontrolü) işletme faaliyetlerinden kaynaklanan giderler ile yönetim giderlerinin ayrıntılı analizi için kullanılabilir ve genel giderlerimizi nasıl azaltabiliriz bu bileşen aracılığı ile sorusunun cevabı için gerekli bilgiler sağlar.

  CO-PC (Ürün Maliyetlendirme) bileşeni ise ürün maliyetlerinin belirlenmesi ve dönem sonunda oluşan fiili maliyetlerin mali muhasebeye aktarılması ve üretilen ürünün üretim maliyetinin belirlenen çeşİtli ayrımlara göre ne kadar olduğunun hesaplanması için kullanılır, ayrıca üç ayrı para biriminde stokların değerlenmesi yapılarak stok maliyetlerinin belirlenen para birimlerinde nasıl değiştiği izlenebilir. Tüm bunların yanında stoğa üretim, sipariş üzerine üretim ya da hizmet üretimi senaryolarının tamamı için özel çözümler geliştirilmiştir.

   

  TR-CM - Nakit Yönetimi (Treasury)
  Bu modülde firmaya ait likit değerler, kısa dönemli alacaklar ve kısa dönemli borçlar bir zaman cetveli üzerinde raporlanmaktadır. Aşağıdaki kalemler tipik bir rapor tabanını göstermektedir.

  • Kasa Mevcutları
  • Banka Mevcutları
  • Verilen Ödeme Emirleri
  • Yatırım Hesapları
  • Müşteriler
  • Senet
  • Çekler
  • Krediler
  • Satıcılar

  Yukarıdaki kalemler FI modülünden (Mali muhasebe) otomatik olarka beslenir ve eşzamanlı olarak güncellenir. Bu kalemlerin yanısıra TR-CM aynı zaman cetveli üzerinde göstermek üzere lojistik modülleri olan SD (Satış Dağıtım) ve MM (Satınalma) modülleri ile de entegrasyona sahiptir. TR-CM bu modüllerden henüz faturalanmamış ve teslimatı yapılmamış “Satış Dağıtım Siparişlerini” ve henüz faturası girilmemiş ve teslim alınmamış “Satınalma Talepleri” ile “Satınalma Siparişlerini” okur ve olası nakit girişleri ve çıkışları olarak raporlar.
  TR-CM üzerinde bunentegrasyonlar haricinde ayrıca, manuel girişler de yapılabilmektedir. Örneğin ;

  • Ödenecek Geçici Vergi
  • Ödenecek KDV
  • Ödenecek Muhtasar
  • Ödenecek Maaş
  • Ödenecek Temetü

  bu tip girişler ile takip edilebilir. Bu şekilde tahakkuku olmadığı halde firmanın Nakit pozisyonuna etki edebilecek giriş ve çıkışlar kayıt altına alınır ve nakit pozisyonunda problem olması engellenir.
  TR-CM yukarıdaki fonksiyonalitelerin yanı sıra Nakit Döviz pozisyonunu da gösterir. Sadece Türk Lirası olarak değil tüm para birimleri cinsinden yukarıda belirtilen analizleri yapar. Bu şekilde örneğin, firma eğer belli bir döviz cinsinden yeterli rezerve sahip değilse ve bu döviz cinsi üzerinden çıkışlar beklemekteyse bunu önceden görüp pozisyonunu buna göre ayarlayabilir.
  TR-Cm tüm bu raporlamaya ihtiyaca göre konfigüre edilen hiyerarşik seviyler üzerinden gösterir. Yani firmalar TR-CM kullanırken FI, MM, veya SD den bağımsız olarak farklı bir hiyerarşi kullanabilirler.

   

  PP - Üretim Planlama

  Üretim kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, üretim ve planlama süreçlerinin sağlıklı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi, SAP R/3 çözüm paketinde lojistik süreçlerinden biri olan PP modülü ile gerçekleştirilmektedir.

  Üretim planlama modülü, Kesikli Üretim, Proses Tipi Üretim ve Seri Üretimi destekleyecek yapıdadır.

  Bir ürünü veya bileşen grubunu oluşturan bileşenlerin detaylı resmi olarak oluşturulan ürün ağaçları, bir ürünü üretmek için uygulanacak işlemleri, bu işlemlerin sıralamasını, gerçekleştikleri iş yerlerini ve gerekli süreleri barındıran iş planları yardımı ile üretim ve planlama faaliyetleri gerçekleşmektedir.

  Bir malzemeye ilişkin birden fazla ( alternatif ) ürün ağacı kullanılabilir. Ürün ağaçlarında saklanan veriler, üretim planlamasının çeşitli alanları için önemli bir temel oluşturur. Bu veriler iş planlamasında işlem planlamasının ve üretim yöneltiminin temelini oluşturur. Üretim sipariş yönetiminde, parça hazıredimi ürün ağaçları aracılığıyla planlanır.

  Ayrıca ürün ağaçları;
  Müşteri siparişinde giriş yardımı olarak
  Rezervasyonlarda ve mal çıkışında giriş yardımı olarak
  Ürün maliyet hesaplamasında,
  Ürün ilişkili malzeme kullanım masraflarının hesaplanmasında kullanılır.

  Şirketlerin en önemli faaliyetlerinden olan Planlama faaliyetlerinin yürütüleceği yapıyı da PP modülü içinde ele almak mümkündür.

  Malzeme/mamül ihtiyaç planlaması yapabilmek için sistemde çeşitli adımlar mevcuttur. Bunlardan ilki Satış ve Operasyon Planlamasıdır (Sales and Operations Planning - SOP). Program planlama planlı birincil ihtiyaçların (üretim programlarının) yaratıldığı bir fonksiyondur. Sistemde bu aşamadan sonra ya benzetim amaçlı olarak “Long-Term Planning -Uzun Dönemli Planlama” ya da “ Material Requirements Planning - Malzeme İhtiyaç Planlaması” veya “Master Production Scheduling - Ana Üretim Planlaması” opsiyonları vardır.

  Satış ve operasyon planlamasında sistem ürün ihtiyaçlarına yönelik olarak, satışa eş zamanlı, hedef stok düzeyine göre veya hedef stok yeterliliğine göre üretim planlaması yaparak bu planları versiyonlar altında saklayabilir. Aynı zamanda son ürün bazında kapasite kullanım oranını da gösterir.

  Üretim planı, SOP nin standart yapısı dışında, Esnek Planlama ( Flexible Planning ) ile de hazırlanabilir. Burada amaç şirket yapısına uygun bilgi yapıları oluşturarak planlamanın gerçekleşmesini sağlamaktır. Örneğin; planlama döneminde yer alan müşteri siparişleri, bütçe rakamları, üretim siparişleri gibi parametreler planlama tablosuna dahil edilerek , mevcut duruma en uygun ve gerekli esneklikte üretim planının yapılması sağlanabilir.

  Program planlama SOP’den, Esnek Planlama’dan veya herhangi bir harici sistemden versiyon bazında üretim planını devralabileceği gibi kendi menüsünde de bunları yeniden yaratabilir.

  Program planlaması (planlı birincil ihtiyaç yaratma) sonucu oluşan planlı birincil ihtiyaçlar MRP, MPS ve Uzun Dönemli Planlamada kullanılır. Planlı birincil ihtiyaçlar versiyon bazında simülatif amaçlı kullanım için saklanabilmektedir. Üretim programında versiyonları birbirinden farklı malzemeler yer alabilir; bu versiyonlar “etkin/etkin değil” konumunda olabilir. Aynı zamanda birçok versiyon etkin, bir başka deyişle MRP açısından önemli olabilir.

  Malzeme ihtiyaç planlaması ile ana üretim planlaması arasında kapsam farkı vardır. Planlama açısından kritiklik ihtiva eden malzemeler ana verilerinden tanıtılarak “ana üretim planlaması” kapsamına alınır ve sistem MPS koşumunda sadece bu malzemeleri planlar. MRP koşumu sonucunda sistemde dışarıdan tedarik edilecek malzemeler için “teslimat planları” ve “ satınalma siparişleri” içeriden tedarik edilecek malzemeler için de “üretim siparişleri” yaratılır. Ayrıca işyeri kapasitesi bazında kapasite kullanım bilgisini de verir.

  SAP sisteminde, çeşitli planlama stratejileri desteklenmektedir. Bunlardan bazıları;

  • Depoya üretim
  • Sipariş üzerine üretim
  • Parti büyüklüğüne göre üretim
  • Son montaj ile ön planlama
  • Son montaj olmadan ön planlama
  • Planlama ÜA ile ön planlama
  • Bileşen grubu düzeyinde ön planlama

  Uzun dönemli planlama; yıllık satınalma sözleşmelerine esas olacak ikincil ihtiyaç adetlerini elde etmek ve kapasite kısıtlarını görerek problem yaratmayacak MRP’i çalıştırabilmek için kullanılır.

  Uzun dönemli planlama yapabilmek için önceliklikle planlı birincil ihtiyaçlar ile ilişkilendirilmiş senaryo yaratılması gereklidir. LTP bu yaratılan senaryoya göre çalıştırılır.

  PP modülünün diğer bir konusu da üretim yönetimi ve kontrolüdür. Planlama sonucu çıkan planlı siparişlerin üretim siparişine dönüştürülmesi ile üretim süreci tetiklenir. Üretim siparişi planlı siparişten bağımsız da açılabilir. Üretime geçmeden önce üretim yerine özgü belirli kriterlere göre, malzemeler için kullanılabilirlik kontrolü yapılarak, üretim sipariş terminleri kontrol altına alınır.

  İşletmelerde üretim kontrolünün amacı, üretim planlaması ile gerçekleşen üretim sonuçlarını karşılaştırarak bir değerlendirme yapılmasını sağlamaktır. Üretim planları ve gerçekleşen üretim sonuçları arasında bir sapma olması durumunda gerekli düzeltme işlemi yapılır.

  Kapasite değerlendirme ve dengeleme de üretim yönetimi içinde ele alınacak diğer bir konudur. Belirli kriterlere göre, belirli vardiya programlarına göre üretim ve/veya planlı siparişlerin işyerlerinde oluşturdukları kapasite yükleri incelenebilmekte gerekli durumlarda belirli dengelemelerle kapasite yükleri dağıtılabilmektedir.

   

  MM - Malzeme Yönetimi
  SAP R/3 malzeme yönetimi modülü, bir işletmenin malzeme ihtiyaç planlaması satınalma, stok yönetimi, lojistik fatura yönetimi süreçlerini kapsar. İş akışına dayalı işleme işlevleriyle tüm satınalma proseslerini optimize eder. Otomatik satıcı değerlendirmesine olanak sağlar, kesin envanter ve depo yönetimiyle tedarik ve depolama maliyetlerini düşürür, fatura kontrolünü kapsar.

  Bir işletmede satınalma faaliyetleri malzeme ihtiyaç planlaması ile başlar. Malzeme ihtiyaç planlaması programı çalıştıktan sonra ihtiyaçlar belirlenerek, bu ihtiyaçların karşılanması için tedarikçiler belirlenir ve teklif talepleri oluşturularak satıcıdan fiyat teklifleri alınır. En iyi fiyatı veren satıcıya sipariş açılır. Malların gelmesiyle depo girişi ve fatura girişi işlemleriyle süreç tamamlanmış olur. Bu bağlamda, sürecin etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlayan SAP R/3 MM modülünün fonksiyonlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

  • Tüketime dayalı malzeme ihtiyaç planlaması
  • Malzeme İhtiyaç planlaması ile oluşan ihtiyaçların belirlenmesi
  • Satıcıyla olan sözleşmelerin yapılması
  • Teklif taleplerinin oluşturulması ve tekliflerin değerlendirilmesi
  • Satıcı seçimi
  • Satıcı değerlendirme
  • Sipariş onaylama prosedürü
  • Satınalma siparişi işlemleri
  • Fason,konsinye,bedelsiz satınalma süreçleri
  • Dışardan hizmet satınalma
  • Yoldaki malların takibi
  • Mal hareketlerinin planlaması, girişi ve görüntülenmesi
  • Malzemelerin miktar ve değer bazında yönetimi
  • Stok yönetimi
  • Mal hareketleriyle muhasebe hesaplarının otomatik güncellenmesi
  • Satıcı fatura kontrolu
  • Tedarikçi ile elektronik veri transferi

   

  SD - Satış ve Dağıtım

  Satış ve Dağıtım modülündeki bazı fonksiyonlar şunlardır:

  • Teklif verme ve teklif takip süreçleri
  • Müşteri sözleşmelerinin takibi
  • Prim anlaşmaları
  • İndirim anlaşmaları
  • Promosyon çalışmaları
  • Ürün kataloglarının hazırlanması ve kullanımı
  • Bedelsiz ürün satış süreci
  • Satış kampanyalarının hazırlanması ve takibi
  • Rakip ürün bilgilerinin takibi
  • Teslimat planına göre satış ve sevk
  • Sipariş maliyetlerinin takibi
  • Ambalajlama, iade edilebilir ambalaj malzemelerinin takibi
  • Nakliye planlama
  • Nakliye masraflarının takibi
  • Kredi kartıyla satış
  • Peşin satış
  • Konsinye satış

  Bu fonksiyonlar dışında SD modülü SAP teknolojisi aracılığıyla dış sistemlere birçok farklı şekilde entegre olabilmektedir. RF cihazlarla iletişim, depo sistemleriyle entegrasyon, gümrük,müşteri, nakliyeci gibi muhataplar ile iletişim ve internet üzerinden satış gibi ek fonksiyonlar ile SAP firmalara güçlü bir satış ve dağıtım alt yapısı sunmaktadır.

  Kredi ve risk yönetimi ile; müşteri ve bayilerinizin teminatları ve kredi limitlerinin takibi mümkündür. Risk analizleri ile müşteriler sınıflandırılmakta ve sipariş aşamasında sistem gerekli kontrolleri yaparak kullanıcıyı müşterinin kredi ve risk durumuyla ilgili olarak uyarmaktadır. Şirket içi onay mekanizmaları ile blokeli satış belgelerinin yöneticiler tarafından onaylanması sağlanmaktadır.

  Firmaların hayatta kalabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için para kazanmaları, dolayısıyla satış yapmaları gereklidir. Daha çok satış yapmak da kampanya, promosyon, rakip analizi gibi bir çok fonksiyonun kullanımını zorunlu kılmaktadır. Müşteri memnuniyetini sağlamak için zamanında teslimat, sevkiyat ve sipariş durumlarının internetten takibi gibi konular da her kaliteli firmanın sunduğu hizmetler arasında yer almaktadır.

   

  QM - Kalite Yönetimi
  Şirketlerde kalite yönetim sistemleri kurulurken, piyasa ihtiyaçlarına,şirketlerdeki faaliyet proseslerine ve QM işlevlerinin diğer uygulamalarla entegrasyonuna dikkat etmek gerekir.TQM (toplam kalite yönetimi) uygulamak istendiğinde kapsamlı bir kalite yönetim sistemi hedeflenmektedir. Dolayısıyla şirketlerin QM sistemlerinde, sektörlerine bağlı olarak farklı talepler söz konusu olabilir. Örneğin:

  • VDA (Alman Motor Sanayi Federasyonu)
  • FDA (US Food and Drug Administration)
  • GMP (Good Manufacturing Practices)

  Bu taleplerle birlikte QM sistemlerine ilişkin standartların da düşünülmesi gerekir, örneğin:

  • ISO 9000
  • QS 9000

  Sanayi sektörüne bağlı olarak şirket içindeki tek tek faaliyet prosesleri farklı önem derecelerine göre sıralanır. Bu faaliyet prosesleri standart SAP yazılımında, entegrasyonu arabirimler yoluyla sağlanan farklı uygulama bileşenleriyle temsil edilir.
  Kalite yönetimi, ürünün ömrüne ilişkin planlama ve uygulama aşamalarından ürünün pazarlanmasına ve kullanımına kadar lojistik tedarik zincirindeki tüm proseslerde rol oynar. ISO 9004’e göre kalite döngüsü, gerektiğinde düzeltme görevlerinin gerçekleştirilmesi için QM tarafından (örneğin kontrollerden) sağlanan kalite yönetimi bilgilerini kullanabileceğinizi gösterir
  SAP sisteminin QM bileşeni, aşağıdaki bileşenlerle arabirimler yoluyla entegre durumdadır:

  • MM: Tedarikte QM, tedarik anahtarı, kalite bilgi kaydı
  • PP: QM işlemlerinin iş planına entegrasyonu, üretim siparişinin onaylanması durumunda kontrol partisinin yaratılması
  • PP-PI: QM işlemlerinin planlama reçetesiyle entegrasyonu
  • SD: Müşteriye özgü kontrol gereksinimleri, müşteri bilgi kaydı
  • CO: QM siparişi için özel sipariş tipi, QM siparişleri hesaplaşması

  QM işlevlerinin diğer bileşenlerde kullanımı, SAP sisteminde yapılan müşteriye özgü ayarlara bağlıdır.QM bileşeni her SAP kurulumuyla sunulur ve yalnızca uygulama sistemlerinde etkinleştirilmesi gerekir. SAP sistemindeki QM uygulama bileşenini başka SAP bileşenleri olmadan da çalıştırabilirsiniz. Ancak bunun önkoşulu, bakımı QM tarafından yapılan gerekli ana verilerdir (örneğin malzeme ana verileri, satıcı ana verileri ya da müşteri ana verileri).
  QM bileşeni:

  • SAP sistemindeki temel işlevleri ve uygulamalar arası işlevleri kullanır (örneğin sınıflandırma sistemi, doküman yönetim sistemi, büro işlevleri ve iş akışı).
  • Lojistik tedarik zinciri proseslerine entegredir.
  • Kalite planlaması, kalite kontrolü ve kalite denetimi işlevlerini sağlar.
  • Kalite planlaması: Örnekleme yöntemleri, dinamik değişiklik kuralları, kontrol planları, ...
  • Kalite kontrolü: Mal girişi kontrolleri üretim sırasındaki kontroller, ...
  • Kalite denetimi: Değerlendirmeler, kontrol grafikleri, histogramlar, kalite düzeyi, ...
  • Her QM işlevi bir şirketin lojistik tedarik zincirinin tümünde etkindir.
  • Kontrollerin işlenmesi: Örneğin mal girişinde, üretim sırasında ve mal çıkışında
  • Lojistik tedarik zincirinin tümünde test ekipmanının kalibrasyonu
  • Proses endüstrisinde fiziksel örneklerin işlenmesi
  • Lojistik tedarik zincirindeki sorunların kalite bildirimleri yardımıyla kaydedilmesi ve işlenmesi
  • Tedarik aşamasından satış ve dağıtım aşamasına kadar ürün kalitesini doğrulayan sertifikaların yaratılması
  • QM siparişleri kullanılarak tedarikte, üretimde ve satış-dağıtımda kalite ilişkili masrafların kaydedilmesi
  • Kontrol grafikleri ve sonuç tarihçesi yardımıyla istatistiksel proses kontrolü
  • Lojistik tedarik zincirinin tümünde kaydedilmiş olan kalite verilerinin analizi ve değerlendirilmesi

  QM - Kalite Yönetimi
  QM modülü şirketiniz için çeşitli düzeylerde avantajlar sağlar, örneğin:

  • Tüm SAP kavramı içinde QM entegrasyonu
  • Bakımı önceden yapılmış verilere erişim (müşteri ana verileri, satıcı ana verileri gibi)
  • Proseslerde standartlaşma
  • Bilgi akışı otomasyonu (iş akışı aracılığıyla)
  • Planlama desteği (örneğin kontrol planlarının sağlanması)
  • Proseste iyileştirme (örneğin proseslerin izlenmesi ve kalite bildirimlerinde düzeltme görevlerinin uygulanması yoluyla)

   

  WM - Depo Yönetimi
  Depo yönetim sistemi, SAP Sistemi‘ne ve işletme içindeki malzeme akışına entegre olmuş durumdadır. Örneğin; stok yönetiminde mal giriş kaydı yapıldığında, WM stok düzeyinde artış olur. Mal giriş kaydı nedeniyle, WM sisteminde malzemenin depolanması gerektiğini kullanıcıya bildiren bir işlem başlatılır.
  SAP Depo Yönetimi sisteminin sağladığı olanakları belirtmek gerekirse;

  • Bir ya da birden çok üretim yerinde, depo adreslerine kadar hemen her düzeyde çeşitli depo alanları (yüksek raf deposu, blok stok alanı, sabit adres deposu vb.) içeren karmaşık depo yapılarının yönetimi.
  • Depo İşlemleri İzleme Programı, Kaba İş Yükü Tahmini, Zaman Performansı ve Teslimat İzleme gibi araçlarla Planlama ve İzleme.
  • Mal girişi, mal çıkışı, stok nakli gibi tüm mal hareketlerinin depolama ve depodan çıkarma stratejileri kullanılarak ve münferit malzemelerin özellikleri dikkate alınarak işlenmesi.
  • Doğrudan Radyo Frekansı desteği.
  • WM sistemi ve otomatik kontrol sistemleri arasındaki veri aktarımının kontrolü.

  şeklinde sıralanabilir.
  WM sistemi, aşağıdaki işlevleri sağlayan diğer SAP sistemleriyle bağlantılıdır:

  • WM sistemindeki tüm mal hareketleri Stok Yönetiminde kaydedilen verileri etkiler
  • Kalite yönetimi sisteminde kontrol partisi işlemleri.
  • PP/PI sistemleriyle bağlantılı malzeme tedariki.
  • SD sevkiyat sisteminde teslimat işlemleri.
  • Nakliye sisteminde kalemlerin işlenmesi.
  • Seyyar terminaller kullanarak nakil siparişi işlemleri.
  • Teşvik ücretleri için İnsan Kaynakları’na veri iletilmesi.

  SAP sisteminde oluşturalabilecek depo yapılarıyla şirketlerin depo-raf süreçlerini entegre bir şekilde takip etmeleri mümkün olmaktadır.


  WM - Depo Yönetimi

   

  PM - Bakım Onarım
  SAP R/3 bakım-onarım modülü, bir işletmede yapılan tüm bakım onarım işlemlerinin kayıt altına alınmasını, takip edilmesini, planlanmasını ve maliyetlerinin kontrol edilmesini kapsar.
  Bakım onarım, şirketin bir parçasıdır ve diğer işletme alanları ile çok sayıda bağlantıya sahiptir. Maliyet muhasebesi, malzeme yönetimi, üretim planlama vb. modüller, bakım-onarım modülünün bağlantı halinde olduğu başlıca modüllerdir.
  Bakım-onarım modülü dahilinde organizasyonlar mekansal, teknik veya işlevsel olarak şekillendirilebilir. Nesneler bu organizasyon yapısı içerisinde hiyerarşik olarak sınıflandırılabilir.
  Bakım onarım modülü kapsamında;

  • Kesinti bakım onarımı,
  • Düzeltme amaçlı bakım onarım,
  • Önlem amaçlı bakım onarım,
  • Tamir edilebilir yedeklerin yenilenmesi,

  gibi birçok bakım onarım türü gerçekleştirilebilir ve bu şekilde bakım onarıma ihtiyaç duyan nesnelerin;

  • Fiili durumu belirlenebilir,
  • Hedef durumu muhafaza edilebilir,
  • Hedef durumu yeniden oluşturulabilir.

  Nesneler üzerindeki ölçüm noktaları ve sayaçların takibi yapılabilir. Aynı zamanda nesneler için standart arıza, neden, görev, işlem vb. kataloglar hazırlanabilir.
  Belirli periyotlarda düzenli olarak yapılan bakım-onarım faaliyetleri sistemde tanımlanabilir. İstenen tarih veya ölçüm değeri geldiğinde sistemde otomatik olarak çağrılar oluşturulabilir. Bu sayede hem hataların önüne geçilmiş olur, hem de iş gücünden tasarruf sağlanır.
  Son olarak ise SAP’nin esnek raporlama sistemi ile talepler dahilinde nesnelere, kataloglara, bakım onarım türlerine, maliyetlere vb. birçok konuya dair raporlar alınabilir.

   

  CS - Müşteri Servisi
  SAP R/3 müşteri servisi modülü, bir işletmenin müşterilerine verdiği bakım ve onarım hizmetlerinin kayıt altına alınmasını, planlanmasını sağlamaktadır. Ortaya çıkan maliyetlerin kontrolünü ve faturalama sürecini takip eder.
  Müşteri servisi modülü, başta satış-dağıtım, maliyet muhasebesi, malzeme yönetimi modülleri olmak üzere bir çok modül ile entegre çalışmaktadır.
  Müşteri servisi modülü dahilinde organizasyonlar; mekansal, teknik veya işlevsel olarak şekillendirilebilir. Nesneler bu organizasyon yapısı içerisinde hiyerarşik olarak sınıflandırılabilir. Malzeme ve seri numarası takibi ile nesnelerin takibi kolaylaştırılır.
  Müşteri servisi modülü kapsamında;

  • Düzeltici bakım onarım
  • Koruyucu bakım onarım
  • Yenileme bakım onarım
  • Montaj bakım onarım vb.

  gibi birçok bakım onarım türü sözleşmeli, sözleşmesiz, garanti kapsamı içerinde yada dışarısında ele alınıp gerçekleştirilebilir.
  Teklif ve faturalama süreçleri ise satış-dağıtım modulü entegrasyonu dahilinde gerçekleştirilir.
  Nesneler üzerindeki ölçüm noktaları ve sayaçların takibi yapılabilir. Aynı zamanda nesneler için standart arıza, neden, görev, işlem vb. kataloglar hazırlanabilir.
  Belirli periyotlarda düzenli olarak yapılan bakım-onarım faaliyetleri sistemde tanımlanabilir. İstenen tarih veya ölçüm değeri geldiğinde sistemde otomatik olarak çağrılar oluşturulabilir.
  SAP’nin esnek raporlama sistemi sayesinde ise taleplere paralel olarak nesnelere, kataloglara, bakım onarım türlerine, maliyetlere vb. birçok konuya dair raporlar alınabilir.

   

  HR - İnsan Kaynakları
  SAP İnsan Kaynakları Modülü, bir işletmenin işe alma sürecinden başlayarak, personel ile ilgili olabilecek tüm süreçlerini içerir. İnsan Kaynakları Modülü son derece esnek bir yapıda olup, her işletmenin İnsan Kaynakları süreçlerini içerecek şekilde tasarlanmıştır.
  SAP / R3 İnsan Kaynakları modülünde personelinizin her türlü verisini saklayabilir, firma içi ve firma dışı eğitim ve aktiviteleri organize edebilir, bordro ve yasal raporlarını çıkartabilir, değerlendirmelerini yapabilir, ücretlerini yönetebilirsiniz. Kariyer haritaları tanımlayarak kariyer planları yapabilir, gelişim planlaması ile, orientasyon ve diğer gelişim süreçlerinizi otomatize edebilirsiniz.
  SAP R/3 yedekleme planlaması yapmanıza da olanak tanır. Ayrıca ESS (Employee Self Service) / MSS (Manager Self Service) modüllerini kullanarak çalışanlarınızın insan kaynakları süreçlerine etkin olarak katılmasını sağlayabilirsiniz.


  İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONLARI
  Başvuru Yönetimi

  • Başvuru kayıtlarının tutulması
  • Başvuruların süreçlere göre takibi. (mülakat, test, işe alma aşamaları)
  • Başvuranların işe uygunluk analizi
  • Başvuru ortamlarının (gazete, kariyergünleri, danışmanlık firmaları) verimlilik analizi
  • Toplu mail / mektup gönderme
  • Personel idaresi ile entegrasyon, mükerrer veri girişinin önlenmesi

  Personel İdaresi

  • Personele ait isim - soyisim, fotoğraf her türlü ödemeleri, özlük bilgileri, SSK ve vergi bilgilerini, sağlık bilgileri ve akla gelebilecek her türlü bilgisinin tutulabilmesi
  • İşletmeye özgü alanların tanımlabilmesi
  • Hızlı ve kolay veri giriş ekranları.

  Organizasyon Yönetimi

  • İşlerin, pozisyonların ve departmaların tanımlanması ve raporlanması
  • Kişilerin organizasyon şeması işlemleri
  • Büyüme , küçülme, departman açılması / kapanması similasyonları

  Zaman Yönetimi

  • Çalışanların saatlik ve günlük devamsızlıklarının takibi
  • İzin haklarının ve izinlerinin takibi
  • İşletmenin ihtiyacına göre online / ofline olarak PDKS (Personel Devam :Kontrol Sistemleri) ile entegrasyon

  Bordro Muhasebesi

  • İşletmeye özgü bordro hesaplamaları
  • Kanun, Tüzük ve genelegelere uygun hesaplama fonksiyonları
  • Temel, Yan, Ek, Net, Brüt her türlü ödemenin bordrolaşması
  • İşletmeye özgü tasarlanabilir bordro çıktısı.
  • Banka Disketlerinin hazırlanması
  • SSK, İşkur, Çalışma Bakanlığı Raporları
  • Bordro – Muhasebe entegrasyonu, bordro sonuçlarının muhasebeleştirilmesi

  Personel Masraf Planlaması

  • Ödemelere, masraf kalemlerine göre personel giderlerinin similasyonu
  • İstenen bölüm / kişi üzerinde ektra similasyonlar.

  Eğitim ve Toplantı Yönetimi

  • Şirket içi ve şirket dışı eğitim katoloğunun oluşturulması
  • Eğitimlerin kaynak planlamasının yapılması, (eğitmen, malzeme, oda)
  • Katılımcıların (şirket içi veya dışı) kayıt ön-kayıt işlemleri
  • Eğitimlerin maliyetlerinin çıkartılması
  • Eğitim / Katılımcı Değerlendirmeleri
  • İsteğe göre eğitimlerinin faturalanması
  • Eğitim sonucu kazanılan özelliklerin kişilere aktarılması

  Personel Gelişimi

  • Nitelik kataloğu, niteliklerin işlere, pozisyonlara , başvuranlara, personele, eğitimlere bağlanabilmesi
  • Personel Nitelik Yönetimi
  • Kariyer Haritaları ile kariyer planlarının oluşturulması
  • Yedekleme Planlaması
  • Gelişim Programlarının Planlaması
  • Personel Performans Değerlendirmeleri

  ESS / MSS

  • Çalışanların internet / intranet üzerinden Nitelik yönetimi, Performans Değerlendirmesi , ana verilerinin güncellenmesi, izin talebi, eğitime ön kayıt yapılması gibi insan kaynakları süreçlerine aktif katılımı
  • Yöneticilerin internet / intranet üzerinden insan kaynakları süreçlerine aktif katılımı
  • Başvuru yönetimi modülünün internet ile entegrasyonu.
  • Çalışanlar ve Yöneticiler için İnsan Kaynakları Portali

  İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

  • Bütün İnsan Kaynkları süreçleri için standart sistem raporları
  • Kullanıcıların design edebileceği, ad-hoc query yapıları.

   

  İş Süreçlerinizi SAP Teknolojisi ile kolaylaştırın : SAP Netweaver ile iş süreçleri yönetimi ve işbirliği
  SAP Netweaver nedir ?

  SAP Netweaver(eski adıyla mySAP Technology), SAP’nin yeni entegrasyon platformudur. Amacı; iş süreçlerini, bu süreçlerde yer alan insanları ve de bu süreçler esnasında oluşan bilgiyi organizasyon ve kullanılan teknolojiler çerçevesinde entegre etmektir. Amaçlanan entegrasyon, Netweaver içerisinde her biri ayrı bir işlevi yerine getiren ancak en önemli özellikleri ortak çalışabilmeleri olan bileşenler vasıtasıyla gerçekleştirilir.


  SAP Netweaver


  Netweaver platformu 4 katmandan oluşur. Amaçlanan entegrasyon, bu 4 katman ortak olarak kullanılarak gerçeklenir.

  Uygulama Katmanı (Application Platform) : Entegrasyonda yer alacak tüm SAP sistemleri (Örn: R/3,CRM,SCM,BW...), teknik olarak SAP’nin Web Application Server (WAS) mimarisi üzerinde çalışırlar . WAS, SAP’nin yeni çekirdeğine verilen isimdir ve eskisinden farklı olarak SAP bileşenlerinin internet ortamına herhangi ek bir araca ihtiyaç duymadan açılmasını sağlar (HTTP,SMTP,XML,SOAP vb.. desteği ile). İnternet desteğinin yanısıra WAS’ın en önemli özelliği, SAP ürünlerinde (Örn : R/3,CRM..) ABAP programlama dilinin yanısıra Java programlama dili ile de geliştirme yapma imkanı vermesidir.

  Süreç Entegrasyon Katmanı (Process Integration): Konu entegrasyon olduğundan, Netweaver içerisindeki en önemli elemanları bu katman içerir. SAP/SAP, SAP/non-SAP sistemler arası entegrasyonu XML tabanlı mesajlar ile gerçekleştiren SAP Exchange Infrastructure (XI), ve de tüm SAP ürünlerinin içerisinde hazır olarak gelen bileşenlerden bir tanesi olan SAP İş Akışı (SAP Business Workflow) sayesinde gerek tek bir sistem içerisinde gerçeklenen iş süreçleri, gerekse sistemler arası (cross-system) gerçeklenen iş süreçleri istenilen şekilde tasarlanarak otomatik bir şekilde gerçeklenir .

  Enformasyon Katmanı (Information Integration) : Süreçler sırasında elde edilen veriler, SAP Business Warehouse (BW) sayesinde enformasyon haline getirilir. Bu işlem, SAP(R3,CRM..) ve non-SAP(Oracle Database,Excel Worksheet,XML Document...) sistemlerden , BW sistemine alınan veriler üzerinde sorgulamalar(query) tanımlanarak gerçeklenir. Buna ek olarak oluşan enformasyonun yoğrulması ve bilgi haline getirilebilmesi için Knowledge Management (KM) kullanılır. KM ile, herhangi bir bilgiye ulaşması gereken kişiye istediği bilginin en hızlı şekilde ulaştırılması amaçlanmaktadır. İçerik Yönetimi (Content Management) ve gelişmiş bir arama motoru ( SAP TREX ) ile bilgiye erişim efektif bir şekilde sağlanır. Bunlara ek olarak tüm sistemler genelinde kullanılan ana veri bilgilerini (malzemeler,iş ortakları,BOM...) tek bir sistemden yönetmek amacıyla SAP Master Data Management (MDM) kullanılır. Ana verileri tek noktadan yönetmenin faydaları arasında ; duplike ana verilerle karşılaşmama durumu ve ana verileri bir defada birden fazla sistemde yaratmanın kolaylığı verilebilir.

  Kullanıcılarla Etkileşim (People Integration) Netweaver platformunun en önemli konularından birisi olan Kullanıcılarla Etkileşim, alt katmanlarda oluşan tüm bilgilerin her an ve her ortamda kullanıcılara ulaşmasını sağlar. Buradaki kilit bileşen olan SAP Enterprise Portal (EP), sadece bir internet tarayıcısı kullanarak ;ki bu sadece masaüstü PC leri değil el cihazlarını da kapsar; kullanıcının kurumsal seviyede istediği bilgiye erişmesini sağlar. Diğer katmanlarda bahsi geçen tüm ürünlerin EP vasıtasıyla kullanıcıya sunulması mümkündür. EP kullanılarak yine tüm kullanıcılar arasında bilgi paylaşımını hedefleyen İşbirliği (Collaboration) gerçekleştirilebilir.

  Örnek Senaryo :

  Aşağıda, Netweaver platformu içerisindeki iki kritik bileşen olarak göze çarpan SAP Enterprise Portal ve SAP İş Akışı’ nın başlıca kullanıldığı bir iş süreci anlatılmıştır. Kullanılan tüm bileşenler, senaryonun sonunda bir akış diyagramında sırası ile gösterilmiştir.

  ABC şirketi, çalışanları için her yıl 3000 adet üniforma siparişi vermektedir. Siparişte istenilen bilgiler, internet aracılığı ile tedarikçilere sunulmaktadır. ABC şirketinin Satınalma Departmanındaki bir çalışan, R/3 sistemi içerisinde teklif talepleri yaratmakta ve bu talepler yaratıldıktan sonra, sistem içerisinde bir iş akışı tetiklenerek, şirketin çalışmakta olduğu tedarikçilere otomatik olarak birer bilgi e-postası atılmaktadır.


  SAP Netweaver -  Tedarikçiler e-postayı aldıktan sonra, internet üzerinde kendileri için oluşturulan portale girerek tekliflerini vermekte, girilen teklif bilgileri doğrudan ABC şirketinin R/3 sistemine akmaktadır.
  Teklif verme süresi dolduğunda, R/3 sistemi içerisinde bir iş akışı tetiklenmekte ve Satınalma departmanındaki çalışana (SDÇ) teklifler arasında karşılaştırma yapma imkanı sunan R3 ekranı gönderilmektedir.

   

   

   

  SAP Netweaver -  SDÇ, kendisine gönderilen bu bilgiye kurumsal portali içerisinden erişmektedir.

   

   

   

   

   

  SAP Netweaver -  Teklifler* arasından bir seçim yapıldıktan sonra, SDÇ, yine kurumsal portali içerisinden, satınalma departman müdüründen (SDM) ilgili teklife teyit almak amacıyla dinamik(ad-hoc) bir iş akışı oluşturur.

   

   

   

   

  SAP Netweaver -  Buna göre, müdürüne R/3 içerisinden seçmiş olduğu teklif talebini iliştirerek bir ileti gönderir. SDM, kurumsal portali içerisinden kendisine gönderilen iletiye ve ona iliştirilen teklifi görüntüler. Uygun olduğu takdirde teklife yine kendisine gönderilmiş olan ileti üzerinden onay verir ve bu bilgi SDÇ ye geri döner. SDÇ, onaylanmış teklifi görüntüler ve R/3 sisteminden teklife ilişkin son onayı verir.

   

   

   

   

   

  Teklife ilişkin onay verildiği anda, R/3 sistemi içerisinde otomatik olarak bir satınalma siparişi yaratılır ve bu sipariş yine otomatik olarak R/3 içerisinde PDF formatına çevrilerek ilgili tedarikçiye e-posta olarak gönderilir.

   

  *ABC Şirketinde, SDÇ, teklifler üzerinde onay verme yetkisine sahiptir, ancak bazı durumlarda Satınalma Departmanı Müdüründen de onay almak isteyebilir

   

  Kullanılan Netweaver bileşenleri (sırasıyla) :

  SAP Netweaver Bileşenleri -

   

  *** Kaynak; http://www.mbis.com.tr/sap/urunler_sapr3.asp

   

   

   

  SAP R/3 - Genel Tanıtım / Cyber-Warrior